2e Voortgangsrapportage 2019

In deze 2e voortgangsrapportage presenteren wij de stand van zaken betreffende de activiteiten en de financiën in 2019. Deze 2e voortgangsrapportage biedt de gemeenteraad de kans tussentijds bij te sturen op inhoud, planning en inzet van de middelen (geld en capaciteit).